Thông tin liên hệ

MAZDA HÒA BÌNH

  • Km 3,5 QL6 - Phố Ngọc - Trung Minh - TP. Hòa Bình - Hòa Bình
  • mazdahoabinh@vinamazda.vn
  • 0218 389 8875
  • 0218 389 8876
  • Thời gian làm việc:
    8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
    8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Hotline kinh doanh093 890 6233Hotline dịch vụ093 890 7631
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin

Tìm vị trí