Ban Lãnh Đạo
Phan Van Thu
Phan Van Thu
Giám đốc Chi nhánh
Phòng kinh doanh
Bùi Đức Chiến
Bùi Đức Chiến
Trưởng nhóm bán hàng
Phạm Trung Tuấn
Phạm Trung Tuấn
Tư vấn bán hàng
Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Trung Đức
Tư vấn bán hàng
Phòng dịch vụ
Trần Xuân Cường
Trần Xuân Cường
Trưởng phòng DVPT
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Trưởng nhóm tư vấn dịch vụ
Kinh doanh0938 906 233Dịch vụ0938 908 933

Thông tin liên hệ

  • Km 3,5 QL6 - Phố Ngọc - Trung Minh - TP. Hòa Bình - Hòa Bình
  • mazdahoabinh@vinamazda.vn
  • 0938 805 143
  • 0938 903 233
  • Thời gian làm việc:
    8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
    8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin