Ban Lãnh Đạo
Phan Van Thu
Phan Van Thu
Giám đốc Chi nhánh
Phòng kinh doanh
Bùi Đức Chiến
Bùi Đức Chiến
Phó Phòng Kinh Doanh
Phạm Trung Tuấn
Phạm Trung Tuấn
Tư vấn bán hàng
Cù Nam Thái
Cù Nam Thái
Tư vấn bán hàng
Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Trung Đức
Tư vấn bán hàng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tư vấn bán hàng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tư vấn bán hàng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tư vấn bán hàng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tư vấn bán hàng
Phòng dịch vụ
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Tư vấn dịch vụ
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tư vấn dịch vụ
Trần Xuân Cường
Trần Xuân Cường
Trưởng phòng DVPT
Kinh doanh093 890 6233Dịch vụ093 890 7631

Thông tin liên hệ

  • Km 3,5 QL6 - Phố Ngọc - Trung Minh - TP. Hòa Bình - Hòa Bình
  • mazdahoabinh@vinamazda.vn
  • 0218 389 8875
  • 0218 389 8876
  • Thời gian làm việc:
    8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
    8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin